Veterinarska ambulanta Majšperk d.o.o.
Lešje 34
2322 Majšperk
Tel : 02/795-00-60
Odpiralni čas :
Ponedeljek
08.00 - 13.00
Torek 08.00 - 13.00
Sreda 08.00 - 13.00, 15.00 - 18.00
Četrtek 08.00 - 13.00
Petek 08.00 - 13.00
Sobota 08.00 - 13.00
Nujni primeri 24 ur na dan
Hitri kontakti veterinarjev :
041/754-129 - mag. Stanko Hernja dr. vet. med.
041/879-143 - Robert Lenart dr. vet. med.
041/898-075 - Ivan Radičević dr. vet. med.
031/854-275 - Tina Krajnc dr. vet. med.
041/678-342 - Jože Kolarič
041/353-173 - Jernej Šmigoc, dr. vet. med.
 

 

 

Veterinarska ambulanta Majšperk
Lastniki psov - označitev, prijava psa in druge obveznosti psa
 

Prijava psa

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/2013, ZZZiv-UPB3)

 

Lastnik psa mora zagotoviti, da je pes do dopolnjenega tretjega meseca starosti označen z elektronskim transponderjem, s t. i. mikročipom.

Lastnik mora v sedmih dneh od pridobitve psa urediti prijavo psa pri pooblaščeni veterinarski organizaciji za cepljenje proti steklini.

Mladiča mora prijaviti najpozneje do dopolnjenega tretjega meseca njegove starosti. Če je lastnik psa fizična oseba, se lahko v Centralni register psov kot lastnik vpiše le oseba, ki je dopolnila 18 let, pri čemer se starost lastnika ugotavlja z vpogledom v osebni dokument. Če postane lastnik psa oseba, mlajša od 18 let, se v Centralni register psov do njene polnoletnosti vpiše njenega zakonitega zastopnika.

 

Odjava psa

Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/2013, ZZZiv-UPB3)

Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur.l.RS, 51/2009)

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur.l.RS, 25/2008, 55/2008, 3/2009)

 

Lastnik psa mora pooblaščeni veterinarski organizaciji za cepljenje proti steklini prijaviti pogin, spremembo lastništva in evtanazijo psa, če ni izvedena v pooblaščeni veterinarski organizaciji.

 

 Lastnik mora vsako spremembo lastništva psa pisno ali po elektronski pošti javiti pristojni veterinarski organizaciji v sedmih dneh od nastanka spremembe in priložiti ustrezen dokument, ki je naveden v naslednjem odstavku. Pogin psa mora veterinarski organizaciji pisno ali po elektronski pošti javiti v roku 30 dni od pogina psa. Veterinarska organizacija spremeni lastništvo psa v Centralnem registru psov na podlagi računa, kupoprodajne pogodbe, ustreznega dokumenta o oddaji psa v ali iz zavetišča ali izjave lastnika o spremembi lastništva psa,

ki je kot Priloga 1 sestavni del Pravilnika o zaščiti hišnih živali. Ob smrti psa mora lastnik psa potni list vrniti najbližji veterinarski organizaciji.

Ta potni list uniči in ga shrani. Na željo lastnika se lahko uničen potni list vrne lastniku.

 

Lastnik lahko za odjavo psa uporabi priporočen obrazec za odjavo.

 
Pogrešani in odtujeni psi
Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/2013, ZZZiv-UPB3)
Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur.l.RS, 51/2009)
Pobeg oziroma odtujitev psa lastnik psa prijavi veterinarski organizaciji ali zavetišču za zapuščene živali. Skrbnik živali mora izgubo hišne živali prijaviti v roku treh dni, sicer se šteje, da gre za namerno zapustitev živali. Če je pes pogrešan in ga do datuma naslednjega cepljenja niste našli, ga do tega datuma na veterinarski organizaciji odjavite kot mrtvega oz. trajno pogrešanega.

 

Predpisane globe za fizično osebo v primeru ugotovljene kršitve glede dolžnosti prijave psa: od 200 do 400 €.
 
Obvezno cepljenje psa proti steklini
Več o obveznem cepljenju proti steklini lahko preberete tukaj
 
V prihodnje lahko lastnik psa prejeme SMS-sporočila o poteku veljavnosti cepljenja svojega psa, če ob cepljenju veterinarju pove številko mobilnega telefona, na katero želi prejemati sporočila.
 
Predpisane globe za fizično osebo glede kršitve obveznosti cepljenja : od 125 do 417 €.
 
 
Povezava : http://www.uvhvvr.gov.si/ Lastniki psov
  http://www.pisrs.si Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/2013, ZZZiv-UPB3)
  http://www.pisrs.si Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur.l.RS, 51/2009)
  http://www.pisrs.si Pravilnik o veterinarskih pogojih
  http://www.uvhvvr.gov.si/ Spremenjeni režim cepljenja proti steklini
     
 
 

Domov  ::  Kontakt  ::  Pravno obvestilo  ::  Varstvo osebnih podatkov  ::  Avtorji

© 2021 Veterinarska ambulanta Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 Spletna stran www.vamajsperk-sh.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.