Veterinarska ambulanta Majšperk d.o.o.
Lešje 34
2322 Majšperk
Tel : 02/795-00-60
Odpiralni čas :
Ponedeljek
08.00 - 13.00
Torek 08.00 - 13.00
Sreda 08.00 - 13.00, 15.00 - 18.00
Četrtek 08.00 - 13.00
Petek 08.00 - 13.00
Sobota 08.00 - 13.00
Nujni primeri 24 ur na dan
Hitri kontakti veterinarjev :
041/754-129 - mag. Stanko Hernja dr. vet. med.
041/879-143 - Robert Lenart dr. vet. med.
041/898-075 - Ivan Radičević dr. vet. med.
031/854-275 - Tina Krajnc dr. vet. med.
041/678-342 - Jože Kolarič
041/353-173 - Jernej Šmigoc, dr. vet. med.
 

 

 

Veterinarska ambulanta Majšperk. | veterinar Majšperk
Koristno
 
3. sporočilo v zvezi s spornim mesom iz Poljske

 

Danes 6.2. smo malo pred 14. uro na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) prejeli delni poročili o mikrobiološkem preizkušanju (delni rezultat). Ob mikrobiološki analizi mesnih pripravkov je bila ugotovljena prisotnost salmonel. Na podlagi rezultatov smo od nosilca živilske dejavnosti (NŽD) zahtevali odpoklic in umik teh serij mesnega pripravka (kebaba).

Več informacij ...
 
Nelegalni zakol konj in proizvodnja mesnih izdelkov

 

Na osnovi dalj časa trajajočega zbiranja obvestil s strani inšpekcije UVHVVR, Območnega urada Kranj, je bil dne 1.2.2019 v večernih urah, na območju občine Radovljica, opravljen izredni nadzor zaradi suma grobih kršitev živilske zakonodaje na naslovu Vinko Mrak, Ravnica 4, 4246 Kamna Gorica.

Več informacij ...
 
Voščilo 2019

 

Ekipa Veterinarske ambulante Majšperk vam želi
vesel Božič ter zdravo in uspešno novo leto 2019!

 
Pri uporabi pirotehničnih sredstev je potrebno upoštevati omejitve in prepovedi iz Zakona o zaščiti živali

 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja, da uporaba pirotehničnih sredstev po nepotrebnem vznemirja in trpinči živali in priporoča vsem, da so v prihodnjih prazničnih dneh še posebej pozorni na dobrobit živali.

Več informacij ...
 
Spletna goljufija pri prodaji psa

 

V okviru koordiniranega nadzora nad internetno prodajo psov in mačk, katerega pobudnica je Evropska Komisija, smo na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na spletnem portalu bolha.si naleteli na spodnji oglas, ki je namenjen spletni goljufiji.

Več informacij ...
 
Ocena vzorca za cvetlični med po dodatnemu preverjanju

 

V okviru poostrenega nadzora nad pristnostjo medu je bil odvzet vzorec cvetlični med v trgovini Hofer. Uradni vzorec je bil poslan na analize v akreditiran laboratorij INTERTEK Food Services GmbH v Nemčiji. Analiziran je bil na parametre avtentičnosti medu.

Več informacij ...
 
Voščilo 2018

 

Ekipa Veterinarske ambulante Majšperk vam želi
vesel Božič ter zdravo in uspešno novo leto 2018!

Več informacij ...
 
Nova številka glasila Objave UVHVVR

 

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) izdaja Objave UVHVVR*, ki so uradno glasilo Uprave in v katerih Uprava v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin objavlja:

Več informacij ...
 
Ukrep ob pojavu AI

 

Imetnikom dovzetnih živali (perutnine in ptic v ujetništvu) in občanom se zaradi preprečevanja širjenja bolezni na območju občin Mestna občina Ptuj, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaš odredijo naslednji ukrepi :

Več informacij ...
 
UVHVVR opozarja na omejitve in prepovedi uporabe pirotehničnih sredstev

 

Pokanje petard in ostalih pirotehničnih sredstev povzroča pri živalih velik in nepotreben stres. Zaradi občutljivega sluha jim to povzroča tudi fizično trpljenje. V izogib nepotrebnemu vznemirjanju živali, želimo na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, javnost dodatno opozoriti na prepovedana ravnanja iz veljavne zakonodaje.

Več informacij ...
 
Glasilo Objave UVHVVR

 

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) izdaja Objave UVHVVR*, ki so uradno glasilo Uprave in v katerih Uprava v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin objavlja:

Več informacij ...
 
Prezimovanje pašnih živali na prostem

 

V zimskem času so na UVHVVR in MKGP naslovljene številne pobude in izrazi ogorčenja javnosti v zvezi s prezimovanjem pašnih živali na prostem. Glede na navedeno, v nadaljevanju posredujemo obrazložitev o prezimovanju živali na prostem.

Več informacij ...
 
Označevanje hranilne vrednosti

 

Označevanje hranilne vrednosti je obvezno za vsa predpakirana živila, vključno za živila, ki so namenjena obratom javne prehrane, če so ta živila v predpakirani obliki neposredno ponujena končnim potrošnikom (npr. razne omake, pijače v originalni embalaži ipd.). Označevanje hranilne vrednosti ni potrebno v primeru  nepredpakiranih živil.

Več informacij ...
 
Obvestilo - Trans maščobe v živilih in obveznosti nosilcev živilske dejavnosti

 

Inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so v okviru sodelovanja pri projektu »Trans maščobe v živilih«, ki ga vodi Inštitut za nutricionistko, obiskali 34 nosilcev živilske dejavnosti (predvsem pekarn in slaščičarn, pa tudi nekaj gostinskih obratov) na območju celotne države. Popisali so vse uporabljane trde rastlinske maščobe in odvzeli vzorce le-teh. Evidentiranih je bilo 56 proizvodov trdih rastlinskih maščob, vsi različni proizvodi (34) so bili nato analizirani na vsebnost trans maščob.

Več informacij ...
 
Sporočilo za javnost ob svetovnem dnevu živali

 

Leta 1931 so na svetovnem kongresu ekologov v Italiji določili 4. oktober kot svetovni dan živali. To je dan, ki želi posredovati sporočilo, da so živali čuteča bitja in da smo ljudje odgovorni, da zanje skrbimo na način, ki jim ne povzroča bolečine, trpljenja in strahu. Od davnega leta 1931 se je odnos ljudi do živali že marsikje spremenil na bolje.

Več informacij ...
 
Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini

 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo 30. septembra 2016 pričela z jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 15. novembra 2016

Cepljenje predstavlja najučinkovitejši in edini način v boju zoper steklino, ki je še danes neozdravljiva bolezen. 

Več informacij ...
 
Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016

 

Na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo objavili novo Sortno listo za leto 2016. Najdete jo na naslovu

Več informacij ...
 
Skrb za živali v vročem in sušnem obdobju

 

Visoke temperature imajo močan vpliv tudi na počutje živali. Vsaka živalska vrsta ima razvit svoj način prenašanja visokih temperatur. Naloga skrbnika živali je, da ji zagotavlja pogoje, v katerih lahko žival prenaša visoke temperature.
V prvi vrsti je treba omeniti potrebo po zadostnem vnosu vode, ki jo žival pri visoki temperaturi pospešeno izgublja. Zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne vode je tudi zakonska obveza skrbnika živali, torej vsakogar, ki odgovarja za žival, ne glede na to, ali je njen lastnik ali zanjo le skrbi.

Več informacij ...
 
Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini

 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo 6. maja 2016 pričela s spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 20. junija 2016. 

Več informacij ...
 
Pravnomočne odločbe čebelarji

 

V skladu s sprejetim sklepom Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 321-09/16-1/3 z dne 20.1.2016, objavljamo odločbe tistih čebelarjev, pri katerih je bilo pravnomočno ugotovljeno, da so uporabljali neregistrirane pripravke za zdravljenje varoze. Odločbe so objavljene na tej povezavi.

Več informacij ...
 
UVHVVR opozarja na omejitve in prepovedi uporabe pirotehničnih sredstev

 

Pokanje petard in ostalih pirotehničnih sredstev povzroča pri živalih velik in nepotreben stres. Zaradi občutljivega sluha jim to povzroča tudi fizično trpljenje. V izogib nepotrebnemu vznemirjanju živali, ...

Več informacij ...
 
Odločba UVHVVR

 

Več informacij ...
 
Skrb za živali v vročem in sušnem obdobju

 

Toplo vreme, ki ga izkušamo v zadnjih dneh in bo po napovedih trajalo še vsaj teden dni, ima močan vpliv tudi na počutje živali. Vsaka živalska vrsta ima razvit svoj način prenašanja visokih temperatur. Naloga skrbnika živali je, da ji zagotavlja pogoje, v katerih lahko žival prenaša visoke temperature.

Več informacij ...
 
Zaporna kazen zaradi mučenja živali

 

UVHVVR je zaradi ne zagotavljanja primerne in zadostne hrane ter dolgotrajnejšega stradanja govejih pitancev v letu 2012, zaradi česar je poginilo 22 govedi, imetniku živali v upravnem postopku odredila odvzem 69 pitancev in prepoved enoletnega posedovanja govedi in nadaljnje reje. Hkrati je bila zoper lastnika ...

Več informacij ...
 
Razlagalni dokument Pravil sledljivosti za zagotavljanje označevanja kraja vzreje mesa, kakor to predpisuje Uredba (EU) št. 1337/2013

 

S 1. aprilom 2015 je navajanje države porekla obvezno na oznakah / nalepkah svežega, hlajenega in zamrznjenega mesa prašičev, ovac, koz in perutnine. Člen 5(1)a Uredbe 1337/2013/EU povezuje poreklo mesa z opredeljenim obdobjem vzreje v življenju posamezne živali. V povezavi z navedeno Uredbo je Komisija skupaj z državami članicami pripravila razlagalni dokument, kot pomoč nosilcem dejavnosti in izvajanju nadzora. ...

Več informacij ...
 
Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini

 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo 28. aprila 2015 pričela s spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 15. junija 2015.

Več informacij ...
 
Koristna povezava

 

Zelo koristna povezava Prošnja za delo in pomoč pri zaposlitvi.

Več informacij ...
 
Nova pravila EU o označevanju prašičjega, ovčjega, kozjega in piščančjega mesa

 

Od 1.4.2015 veljajo nova pravila EU o označevanju svežega, ohlajenega ali zamrznjenega prašičjega, ovčjega, kozjega in perutninskega mesa. Po novih pravilih mora biti na izdelku navedena država, v kateri je bila žival vzrejena in zaklana ("žival vzrejena v ...", "žival zaklana v ..."). Do sedaj je bilo to predpisano le za goveje meso, ...

Več informacij ...
 
Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev in varstvo čebel

 

Fitofarmacevtska sredstva (FFS) so namenjena zatiranju škodljivih organizmov, ki negativno vplivajo na rast in razvoj ter skladiščenje rastlin in rastlinskih proizvodov. Zaradi načina delovanja in uporabe imajo ob nepravilni uporabi lahko negativne vplive tako na zdravje ljudi, kot tudi na okolje. Prav zaradi tega po uporabi FFS posežemo šele, ko smo izčrpali vse druge možnosti varstva rastlin. ...

Več informacij ...
 
Obvestilo o izdaji dovoljenja za vnos parazitoida za zatiranje kostanjeve šiškarice

 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je dne 18. 2. 2015 vlagatelju Kmetijsko gozdarskemu zavodu Nova Gorica izdala dovoljenje za vnos in uporabo parazitoida Torymus sinensis za namen biotičnega zatiranja kostanjeve šiškarice v intenzivnih in ekstenzivnih nasadih pravega kostanja. Dovoljenje je bilo izdano na podlagi soglasja, ki ga je izdala Agencija RS za okolje 16. 2. 2015.

Več informacij ...
 
Bolezen modrikastega jezika

 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila v petek popoldne obveščena o pojavu bolezni modrikastega jezika na Madžarskem. Ker 150 kilometrsko območje okrog pojava sega tudi v RS, smo na UVHVVR določili ogroženo območje v Sloveniji in rejcem na tem območju odredili izvajanje preventivnih ukrepov.

Več informacij ...
 
Sporočilo za javnost ob svetovnem dnevu živali

 

Kar se je leta 1931 v Firencah začelo kot dan, na katerega naj svet pomisli na stisko ogroženih živalskih vrst, se je do danes razvilo v mnogo več. 4. oktober je dan, katerega namen je praznovanje živalskega življenja v vseh svojih oblikah in človekovega odnosa do živalskega sveta. To je dan spominjanja na različne vloge, ki jih imajo živali v našem okolju.

Več informacij ...
 
Neoznačen gluten v izdelku »BIO KORUZNA MOKA« blagovne znamke »BIOTOP«

 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča vse potrošnike o umiku in odpoklicu izdelka »BIO KORUZNA MOKA«, 300 g, ki ga pakira Mediacor d.o.o.. Izdelek vsebuje  gluten, ki na deklaraciji ni označen. Vsebnost glutena lahko povzroča probleme pri ljudeh preobčutljivih na gluten.

Več informacij ...
 
Opozorilo nosilcem živilske dejavnosti in potrošnikom - salmonela v prahu iz Chia semen

 

Uprava za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin je preko WHO/EMERGENCY INFOSAN sistema prejela informacijo o umiku različnih proizvodov v prahu, ki vsebujejo bio-kaljena semena Chia.

Več informacij ...
 
Lastniki psov

 

Lastnik psa mora zagotoviti, da je pes do dopolnjenega tretjega meseca starosti označen z elektronskim transponderjem, s t. i. mikročipom. Lastnik mora v sedmih dneh od pridobitve psa urediti prijavo psa pri pooblaščeni veterinarski organizaciji za cepljenje proti steklini.

Več informacij ...
 
Epidemična driska prašičev

 

Na zasedanju Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravje živali (SCoFCAH), ki je potekalo 6. maja v Bruslju, so Evropska Komisija in države članice EU, skupaj s strokovnjaki pregledali najnovejše informacije o epidemiji prašičje driske v Severni Ameriki in Aziji ter možnih ukrepih za zmanjšanje tveganja, da bi se zaščitilo prašiče v EU.
Več informacij ...
 
Spomladanska akcija cepljenja lisic 2014

 

Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok. S položenimi vabami nameravamo aktivno zaščititi populacijo lisic v slovenskih gozdovih, ki predstavlja rezervoar stekline, ter tako preprečiti širjenje bolezni.
Več informacij ...
 
Poziv lastnikom psov

 

Konec leta 2013 je začel veljati nov Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Ur.l.RS 98/2013). Nadzor nad cepljenjem proti steklini Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja tudi s pomočjo Centralnega registra psov, zato je za varovanje zdravja ljudi in živali pomembno, da so v Centralnem registru psov podatki pravilni.
Več informacij ...
 
Kontakt mejnih inšpekcijskih postaj

 

MVP Brnik - letališki mejni prehod
    Zgornji Brnik 130/E
    4210 Brnik - aerodrom
    tel: (04) 201 00 10
Več informacij ...
 
Prijavite mučenje živali

 

V zadnjem času je bilo medijsko izpostavljenih kar nekaj primerov, v katerih je šlo za očitno mučenje živali.
Prosimo, če poznate ali opazite žival, ki živi v neustreznih pogojih – UKREPAJTE!
Vsak lahko vsaj nekoliko pripomore k temu, da bo kakšnem primeru, mučenja odrešena vsaj kakšna pasja ali druga živalska duša. Ozaveščajte naprej, delite informacije, pogovarjajte se s prijatelji! Vsak državljan je po zakonu mučenje živali brez odlašanja dolžan prijaviti. Za ukrepanje sta pristojni veterinarska inšpekcija in policija.
Več informacij ...
 
VURS bo pričel s spomladansko akcijo cepljenja lisic

 

Veterinarska uprava RS bo predvidoma 5. maja 2012 pričela z izvajanjem spomladanske akcije cepljenja lisic proti steklini, v kateri bo iz letal odvrženih 460.000 vab. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija 2012. Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok.
Več informacij ...
 
VURS je o virusnem artritisu obveščal rejce

 

V zvezi z informacijami, ki so se pojavile v javnosti, da je Veterinarska uprava skrivala bolezen kužni artritis koz pojasnjujemo sledeče.
Virusni artritis / encefalitis koz (CAE) se ne prenaša na ljudi in neposredno ne vpliva na varnost živil. Bolezen uvrščamo med t.i. gospodarske bolezni saj so ukrepi za preprečevanje vnosa teh bolezni v rejo in njihovo širjenje znani in se jih da enostavno izvajati. Preprečevanje vnosa gospodarskih bolezni v rejo je v prvi vrsti odgovornost imetnika živali, ki z izvajanjem bioloških varnostnih ukrepov (vnos preverjeno zdravih živali v čredo, izolacija novo nabavljenih živali,...) lahko prepreči vnos in širjenje bolezni in s tem prepreči škode, ki bi jih taka bolezen lahko povzročila. Zato za zatiranje teh bolezni država in VURS nimata predvidenih sredstev.
V letu 2005 je VURS, zaradi ugotovitve stanja v RS, opravil monitoring na CAE in na MAEDI/VISNA pri ovcah. V tem letu so bila v monitoringu zajeta vsa registrirana gospodarstva z drobnico. Preiskan je bil 29.301 vzorec, od tega je bilo serološko pozitivnih na obe bolezni 1.325 vzorcev (4,5%). Uradni veterinarji so na vseh gospodarstvih s pozitivnimi serološkimi reaktorji opravili pregled reje in obvestili imetnika živali o rezultatih preiskav. O pregledu reje so izpolnili tudi obrazec. Torej je informacija, da je VURS bolezen komerkoli prikril, očitno zavajanje javnosti!
 
Kaj so mikotoksini?

 

Mikotoksini so sekundarni, toksični produkti plesni, ki so škodljivi za živali in ljudi. 
Motnje, povzročene z mikotoksini, imenujemo mikotoksikoze, za razliko od mikoz,
ki nastanejo zaradi okužbe živali s plesnimi.
Več informacij ...
 
Kaj je potni list za hišne živali?

 

Potni list za hišne živali je identifikacijski dokument, ki v povezavi z centralnim registrom psov (crp) omogoča:
      - zdravstveni nadzor in preprečevanje širjenja stekline
      - iskanje izgubljenih živali
      - nemoteno potovanje z vašim hišnim ljubljencem
 
Nadaljevanje sledi v PDF formatu. Kliknite tukaj.
 
Kaj je centralni register psov (crp)?

 

CRP je osrednja zbirka podatkov o psih v Republiki Sloveniji, ki omogoča vodenje evidenc lastnikov in lastništva psov, cepljenj proti steklini ter ugrizov psov.
Register omogoča iskanje lasnika v primeru najdenega psa v registru kot pogrešanega, če se pes izgubi.
 
Lastnik psa mora v sedmih dneh od pridobitve prijaviti psa veterinarju,
ki podatke o pravilno označenem psu in podatke o lastniku vnese v CRP.
Mladiča mora prijaviti do dopolnjenega tretjega meseca starosti.
 
Identifikacija in registracija kopitarjev

 

S 1. julijem 2009 se začneta uporabljati Uredba Komisije (ES) št. 504/2008 o izvajanju Direktiv Sveta
90/426-EGS in 90/427/EGS v zvezi z metodami za identifikacijo kopitarjev ter Uredba Vlade RS
o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 504/2008 z dne 6.junija 2008 o izvajanju Direktiv Sveta 90/426/EGS
in 90/427/EGS v zvezi z metodami za identifikacijo kopitarjev.
 
Nadaljevanje sledi v PDF formatu. Kliknite tukaj.
 
O odgovornem lastništvu psa

 

Posedovanje psa :
      - Skrbnik in lastnik psa
      - Kako priti do psa?
      - Kaj je narobe z nakupom psa pri trgovcu?
      - Na kaj mora biti kupec pozoren?
      - Nekaj nasvetov za kupce psa
 
Nadaljevanje sledi v PDF formatu. Kliknite tukaj.
 
Seznam registriranih zavetišč

 

Seznam registriranih zavetišč
      - Zakon o zaščiti živali
      - Pravilnik o pogojih za zavetišče za zapuščene živali
 
Nadaljevanje sledi v PDF formatu. Kliknite tukaj.
 
Označevanje jajc in reja kokoši nesnic

 

Označevanje jajc in reja kokoši nesnic
      - Ravnanje z jajci
      - Shranjevanje jajc
 
Nadaljevanje sledi v PDF formatu. Kliknite tukaj.
 
Kužne bolezni mačke

 

Kužna bolezen muc, s katero se najbolj pogosto srečujemo v naši ambulanti je virusna bolezen zgornjih dihal,  
ki se kaže kot izcedek iz oči in nusu, kihanje, ulceracija v ustni votlini, ...
  Več informacij ...
 
 
 

Domov  ::  Kontakt  ::  Pravno obvestilo  ::  Varstvo osebnih podatkov  ::  Avtorji

© 2021 Veterinarska ambulanta Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 Spletna stran www.vamajsperk-sh.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.