Veterinarska ambulanta Majšperk d.o.o.
Lešje 34
2322 Majšperk
Tel : 02/795-00-60
Odpiralni čas :
Ponedeljek
08.00 - 13.00
Torek 08.00 - 13.00
Sreda 08.00 - 13.00, 15.00 - 18.00
Četrtek 08.00 - 13.00
Petek 08.00 - 13.00
Sobota 08.00 - 13.00
Nujni primeri 24 ur na dan
Hitri kontakti veterinarjev :
041/754-129 - mag. Stanko Hernja dr. vet. med.
041/879-143 - Robert Lenart dr. vet. med.
041/898-075 - Ivan Radičević dr. vet. med.
031/854-275 - Tina Krajnc dr. vet. med.
041/678-342 - Jože Kolarič
041/353-173 - Jernej Šmigoc, dr. vet. med.
 

 

 

Veterinarska ambulanta Majšperk
Epidemična driska prašičev
 

Epidemična driska prašičev

Na zasedanju Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravje živali (SCoFCAH), ki je potekalo 6. maja v Bruslju, so Evropska Komisija in države članice EU, skupaj s strokovnjaki pregledali najnovejše informacije o epidemiji prašičje driske v Severni Ameriki in Aziji ter možnih ukrepih za zmanjšanje tveganja, da bi se zaščitilo prašiče v EU. Trenutna epidemija povzroča velike izgube v prašičji industriji, predvsem v Združenih državah Amerike.

 

O bolezni

Glede na razpoložljive podatke, sedanjo epidemijo povzročata dva tipa virusa. Prvi je alfa korona virus, ki povzroča klasično prašičjo epidemično drisko (PED). Ta bolezen ni uvrščena na seznam bolezni Mednarodne organizacije za zdravje živali (OIE) in tako ne zapade med prijavljive bolezni, prav tako zanjo ne obstajajo mednarodni standardi. Alfa korona virus je prisoten v EU. Posebnih ukrepov za nadzor in zaščito na nivoju EU ni, prav tako ne glede uvoza.

Drugi pa je novo porajajoč delta korona virus. Pojav novega virusa je razlog za določeno mero zaskrbljenosti, saj podatkov,
ki bi kazali na njegovo prisotnost v Evropi, ni.

Evropska Komisija je opozorila države članice o pomembnosti okrepljene biološke varnosti na gospodarstvih, ki jo morajo izvajati rejci,
da bi zaščitili svoje živali, še posebej ob pojavu novih tveganj.

Po obsežni izmenjavi mnenj na zasedanju Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravje živali glede možnih restriktivnih ukrepov pri uvozu z namenom zaščititi populacijo prašičev v EU, smo države članice EU soglasno potrdile zaščitne ukrepe, ki jih je predlagala Evropska Komisija glede uvoza krvnih proizvodov, ki izvirajo iz prašičev in so namenjeni uporabi v krmi za prašiče. 

Razprava na SCoFCAH je bila fokusirana na možna tveganja in potrebne zaščitne ukrepe, da bi se preprečil vnos bolezni (predvsem novega delta korona virusa) s pošiljkami živih prašičev, semenom prašičev in krvnimi proizvodov iz prašičev, ki se uporabljajo za krmljenje prašičev:

 

Živi prašiči

Obstoječi predpisi glede zdravstvenega varstva živali ob uvozu živih živali iz ZDA in Kanade (približno 250 živali v lanskem letu) so zelo strogi (vključujejo med drugim tudi karanteno). Pristojne veterinarske službe ZDA in Kanade so obvestile Evropsko Komisijo, da ni predvidenega izvoza pošiljk živih prašičev v EU. Obe državi sta se zavezali, da vsaj v naslednjih nekaj tednih ne bosta izvažali pošiljk živih prašičev v EU.

Tako je bilo na SCoFCAH sklenjeno, da se ustreznost obstoječih uvoznih pogojev ponovno preveri na naslednjem sestanku v juniju. Poleg tega se bo ta problematika obravnavala tudi na generalnem zasedanju OIE konec maja.

 

Krvni proizvodi

Krvne proizvode iz krvi prašičev, ki se uporabljajo v krmi za pujske, je dovoljeno uvažati le iz določenih tretjih držav, ki so uvrščene na t.i. pozitiven seznam. Nezadostna toplotna obdelava ali naknadna kontaminacija po toplotni obdelavi bi lahko načeloma predstavljala možno pot širjenja virusa preko takšnih proizvodov. Zato je SCoFCAH soglasno podprl začasne zaščitne ukrepe, ki jih je predlagala Evropska Komisija. Zadevni proizvodi se lahko uvažajo le, če so bili izpostavljeni toplotni obdelavi na vsaj 80 stopinj Celzija (kar je dovolj za inaktivacijo koronavirusa), ki ji obvezno sledi še skladiščenje proizvodov vsaj šest tednov pri sobni temperaturi (da se zagotovi inaktivacija  virusa,
ki bi kontaminiral proizvod po toplotni obdelavi).

 

Seme prašičev

Po sedanjih informacijah je tveganje za prenos povzročitelja epidemične driske prašičev s semenom prašičev zanemarljivo. 
Potrebno je poudariti, da EU zakonodaja določa zelo stroga pravila za uvoz reprodukcijskega materiala živali. Pošiljka semena prašičev mora izvirati iz odobrenega centra v tretji državi, spremljati jo mora predpisano veterinarsko spričevalo, ki ga izda in podpiše uradni veterinar.
Pogoji za donorske živali so zelo strogi; med drugim ločenost od ostalih živali, odsotnost kliničnih znakov bolezni,
preiskave na določene bolezni, itd.

 

Kako naprej?

Evropska Komisija je na zasedanju SCoFCAH zagotovila, da namerava ponovno opraviti oceno in pregled situacije na naslednjem zasedanju,
ki je predvideno v juniju. Izmenjava mnenj pa bo potekala tudi na Generalni skupščini OIE, ki bo potekala maja v Parizu. 

 
 
 
Povezava : http://www.uvhvvr.gov.si/
     
 
 

Domov  ::  Kontakt  ::  Pravno obvestilo  ::  Varstvo osebnih podatkov  ::  Avtorji

© 2021 Veterinarska ambulanta Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 Spletna stran www.vamajsperk-sh.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.