Veterinarska ambulanta Majšperk d.o.o.
Lešje 34
2322 Majšperk
Tel : 02/795-00-60
Odpiralni čas :
Ponedeljek
08.00 - 12.00
Torek 08.00 - 12.00, 15.00 - 18.00
Sreda 08.00 - 12.00
Četrtek 08.00 - 12.00
Petek 08.00 - 12.00
Sobota 08.00 - 10.00
Nujni primeri 24 ur na dan
Hitri kontakti veterinarjev :
041/754-129 - Stanko Hernja dr. vet. med.
041/879-143 - Robert Lenart dr. vet. med.
 

 

 

Dežurna veterinarska ambulanta. Dežurna veterinarska ambulanta Majšperk-Žetale. Veterinarji s srcem.
Ukrep ob pojavu AI

 

Imetnikom dovzetnih živali (perutnine in ptic v ujetništvu) in občanom se zaradi preprečevanja širjenja bolezni na območju občin Mestna občina Ptuj, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaš odredijo naslednji ukrepi :

Več informacij ...
 
UVHVVR opozarja na omejitve in prepovedi uporabe pirotehničnih sredstev

 

Pokanje petard in ostalih pirotehničnih sredstev povzroča pri živalih velik in nepotreben stres. Zaradi občutljivega sluha jim to povzroča tudi fizično trpljenje. V izogib nepotrebnemu vznemirjanju živali, želimo na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, javnost dodatno opozoriti na prepovedana ravnanja iz veljavne zakonodaje.

Več informacij ...
 
Glasilo Objave UVHVVR

 

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) izdaja Objave UVHVVR*, ki so uradno glasilo Uprave in v katerih Uprava v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin objavlja:

Več informacij ...
 
Prezimovanje pašnih živali na prostem

 

V zimskem času so na UVHVVR in MKGP naslovljene številne pobude in izrazi ogorčenja javnosti v zvezi s prezimovanjem pašnih živali na prostem. Glede na navedeno, v nadaljevanju posredujemo obrazložitev o prezimovanju živali na prostem.

Več informacij ...
 
Označevanje hranilne vrednosti

 

Označevanje hranilne vrednosti je obvezno za vsa predpakirana živila, vključno za živila, ki so namenjena obratom javne prehrane, če so ta živila v predpakirani obliki neposredno ponujena končnim potrošnikom (npr. razne omake, pijače v originalni embalaži ipd.). Označevanje hranilne vrednosti ni potrebno v primeru  nepredpakiranih živil.

Več informacij ...
 
Obvestilo - Trans maščobe v živilih in obveznosti nosilcev živilske dejavnosti

 

Inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so v okviru sodelovanja pri projektu »Trans maščobe v živilih«, ki ga vodi Inštitut za nutricionistko, obiskali 34 nosilcev živilske dejavnosti (predvsem pekarn in slaščičarn, pa tudi nekaj gostinskih obratov) na območju celotne države. Popisali so vse uporabljane trde rastlinske maščobe in odvzeli vzorce le-teh. Evidentiranih je bilo 56 proizvodov trdih rastlinskih maščob, vsi različni proizvodi (34) so bili nato analizirani na vsebnost trans maščob.

Več informacij ...
 
Sporočilo za javnost ob svetovnem dnevu živali

 

Leta 1931 so na svetovnem kongresu ekologov v Italiji določili 4. oktober kot svetovni dan živali. To je dan, ki želi posredovati sporočilo, da so živali čuteča bitja in da smo ljudje odgovorni, da zanje skrbimo na način, ki jim ne povzroča bolečine, trpljenja in strahu. Od davnega leta 1931 se je odnos ljudi do živali že marsikje spremenil na bolje.

Več informacij ...
 
Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini

 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo 30. septembra 2016 pričela z jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 15. novembra 2016

Cepljenje predstavlja najučinkovitejši in edini način v boju zoper steklino, ki je še danes neozdravljiva bolezen. 

Več informacij ...
 
Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016

 

Na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo objavili novo Sortno listo za leto 2016. Najdete jo na naslovu

Več informacij ...
 
Skrb za živali v vročem in sušnem obdobju

 

Visoke temperature imajo močan vpliv tudi na počutje živali. Vsaka živalska vrsta ima razvit svoj način prenašanja visokih temperatur. Naloga skrbnika živali je, da ji zagotavlja pogoje, v katerih lahko žival prenaša visoke temperature.
V prvi vrsti je treba omeniti potrebo po zadostnem vnosu vode, ki jo žival pri visoki temperaturi pospešeno izgublja. Zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne vode je tudi zakonska obveza skrbnika živali, torej vsakogar, ki odgovarja za žival, ne glede na to, ali je njen lastnik ali zanjo le skrbi.

Več informacij ...
 
Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini

 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo 6. maja 2016 pričela s spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 20. junija 2016. 

Več informacij ...
 
Pravnomočne odločbe čebelarji

 

V skladu s sprejetim sklepom Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 321-09/16-1/3 z dne 20.1.2016, objavljamo odločbe tistih čebelarjev, pri katerih je bilo pravnomočno ugotovljeno, da so uporabljali neregistrirane pripravke za zdravljenje varoze. Odločbe so objavljene na tej povezavi.

Več informacij ...
 
Lastniki psov

 

Lastnik psa mora zagotoviti, da je pes do dopolnjenega tretjega meseca starosti označen z elektronskim transponderjem, s t. i. mikročipom. Lastnik mora v sedmih dneh od pridobitve psa urediti prijavo psa pri pooblaščeni veterinarski organizaciji za cepljenje proti steklini.

Več informacij ...
 
Nadomestno mleko

 

Na naši veterinarski ambulanti lahko kupite nadomestno mleko za :
    •  žrebeta
    •  teleta
    •  pujse
Več informacij ...
 
 

Domov  ::  Kontakt  ::  Pravno obvestilo  ::  Avtorji

© 2017 Veterinarska ambulanta Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

Produkcija provix.si. Spletno mesto se ureja s sistemom provix CMS 2011.

 Spletna stran www.vamajsperk-sh.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.